• Matlab Simulaink Nguyễn Phùng Quang PDF

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019
  A- A+

  Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động
  Tác giả : Nguyễn Phùng Quang 
  Matlab là một phần mềm ứng dụng cực kỳ rộng rãi dành cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật nói chung và cho gành tự động hóa nói riêng , việc tìm hiểu và ứng dụng Matlab mang lại lợi thế cực lớn cho cộng đồng .

  Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động là cuốn sách hay dành cho cộng đồng anh em nghành Tự động hóa , sách được chia sẽ hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng theo đường link tải ở cuối bài viết .


  Sách này bao gòm 3 phần chính , trong đó nó được phân chia thành 12 mục nội dung như sau .
  1. Cơ sở về Matlab
  2. Xuất nhập dữ liệu trên màn hình
  3. Control System Toolbox
  4. Optimization Toolbox 
  5. Signal Processing Toolebox 
  6. Cơ sở về Simulink
  7. Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến
  8. Các hệ thống trích mẫu
  9. Phân tích và tổng hợp vòng điều chỉnh
  10. Thư viện mô hình máy điện quay
  11. Thư viện mô hình thiết bị biến đổi
  12. Thư viện mô hình phần cơ và ví dụ ứng dụng của Motion control Blocksset 


  Matlab & Simulaink Cho Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động - Link tải sách ngay bên dưới đây , hãy click để tải về máy tính của mình .