• Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học và Biến Dạng Cán Kim Loại

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020
  A- A+

  Tính toán biến dạng kim loại tấm giúp bạn có thông số, và đủ căn cứ để bạn tạo ra các khuôn dập vuốt có khả năng tối đa hóa nhất trong sản xuất , tiết kiệm giá thành .
  Tài liệu sách " Tin học chuyên ngành cơ học và biến dạng cán kim loại " sẽ giúp bạn hiểu sâu và rõ hơn về lý thuyết biến dạng dẻo kim loại , các thuật toán tính toán biến dạng dẻo và đặc biệt là ứng dụng phần mềm vào tính toán .


  Tài liệu của tác giả Phạm Văn Côi ,  , được chia thành 2 phần , với tổng số chương là 5 chương như sau .

  Phần thứ nhất: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TIN HỌC CÔNG NGHỆ CÁN HÌNH VÀ TẤM
  • Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TIN HỌC CÔNG NGHỆ CÁN HÌNH
  • Chương 2: TÍNH KÉO CĂNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA KÉO CĂNG
  • Chương 3: CƠ SỞ THUẬT TOÁN CÔNG NGHỆ CÁN TẤM

  Phần thứ hai: THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

  • Chương 1: THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ CÁN
  • Chương 2: THUẬT TOÁN TÌNH CÔNG NGHỆ CÁN TẤM

  Tài liệu bao gồm định dạng PDF - 172 Trang, cực kỳ thuận tiện dành cho bạn tải về và tham khảo , link tải có sẵn ngay bên dưới đây dành cho bạn

  Subjects: