• Sổ Tay Atlas Đồ Gá | Sách hay kinh điểm

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018
  A- A+
  Giáo trình đồ gá trần văn địch PDF
  Định dạng PDF - 197 Trang 

  Gửi đến bạn đọc cuốn sách về đồ gá cực hay " Sổ tay Atlas Đồ Gá " hay còn có tên khác là Giáo trình đồ gá trần văn địch PDF có thể nói đây là cuốn sách kinh điểm cho chuyên ngành chế tạo máy , gần như với hệ đại học thì cuốn sách này nằm trong giáo trình đào tạo .


  Sau khi hoàn thành cuốn sách này bạn sẽ nắm được đặc điểm cũng như kết cấu các loại đồ gá , kiến thức nền tảng để tham khảo , thiết kế ra các loại đồ gá phù hợp cho công việc . Toàn bộ sách được chia thành 19 chương , bao gồm.
  • Chương 01 : Phân loại đồ gá
  • Chương 02 : Các chi tiết của đồ gá
  • Chương 03 : Định vị bằng các chốt tỳ
  • Chương 04 : Cơ cấu kẹp chặt
  • Chương 05 : Cơ cấu dẫn hướng, so dao và phân độ
  • Chương 06 : Tính lực kẹp và cơ cấu kẹp
  • Chương 07 : Tính toán các sai số
  • Chương 08 : Một số cơ cấu định vị và kẹp chặt thông dụng
  • Chương 09 : Cơ cấu ghép hình trên máy phay
  • Chương 10 : Thiết ké đồ gá
  • Chương 11 : Hiệu quả kinh tế của đồ gá
  • Chương 12 : Đồ gá gia công trên máy tiện
  • Chương 13 : Đồ gá gia công trên máy khoan
  • .................................................................

  Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và link tải về ở cuối bài viết .