• Mastercam CodeMeter Runtime Server

  Reporter: mechanicalVn
  Published: Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019
  A- A+

  Như các bạn biết Mastercam là phần mềm hỗ trợ lập trình CAM cực kỳ thông dụng , Hiện nay số lượng công ty sử dụng mastercam là cực kỳ nhiều , do đó việc tìm hiểu và sử dụng Mastercam mang lại nhiều giá trị kinh tế cho cá nhân và bản thân các doanh nghiệp .  Tắt CodeMeter Runtime Server Mastercam là một việc cần thiết vì mỗi lần bạn khởi chạy Mastercam trên các phiên bản win8 trở lên sẽ xuất hiện cảnh báo CodeMeter Runtime Server rất là khó chịu . Màn hình cảnh bảo như hình bên dưới đây .

  Khi xuất hiện màn hình cảnh báo , mặc dù bạn chọ YES nhiều lần , nhưng nó cứ xuất hiện liên tiếp gây phiền toái trong sử dụng . 


  Để Tắt CodeMeter Runtime Server Mastercam các bạn lần lượt thực hiện các bước tuần tự nhu sau đây .

  • Bước 1 : Truy cập vào Contro Panel
  • Bước 2 : Truy cập vào Security and Maintenance
  • Bước 3 : Chọn tiếp Change user account control setting
  • Bước 4 : Kéo con trỏ về vị trí thấp nhất
  • Bước 5 : Chọn OK để lưu lại cài đặt   Để dễ dàng và rõ ràng hơn dành cho cộng đồng , các bạn có thể xem ở video hướng dẫn ngay bên dưới đây